NLP Eğitimi Başvurusu

NLP eğitimi, kişilere özgüvenbecerilerinin kazandırılması ve beraberinde iletişim becerileriningüçlendirilmesi gibi sosyal hayat içerisindeki etkinliklerinin arttırılmasınayönelik beceriler kazandıran bir uygulama olarak bilinmektedir.NLP eğitimisüre......

Nefes Koçluğu Eğitimi Başvurusu

Nefes koçluğu eğitimi, nefesin doğru bir biçimdedüzenlenmesini sağlayarak sağlıklı bir yaşam biçiminin kazandırılmasınıhedefleyen bir uzmanlık alanı olarak bilinmektedir. Nefes koçluğu alanı,çocuklarda yetişkinlere kadar her yaş grubunda hizmet verme......