Hemen Başvur

Eğitim Künyesi

Oyun Terapisi Eğitimi

 • Uluslararası Akredite Sertifikalı
 • 25 adet online video

Özet

İçerik hazırlanıyor...

Oyun ve oyuncaklar çocuk için gelişimsel süreci içerisinde çok önemli bir rol oynar. Çocuğun ruhsal yapısını ve gelişimsel özelliklerini yakından anlamak, varsa psikopatolojierini saptamak ve iyileştirmek için en etkili yöntemlerden biri oyun terapisidir.

Çocuğun dışardaki gerçekliği, iç dönyasında nasıl algıladığı önemlidir. Çocuklar ilk Psikososyal gelişim dönemleri içerisindeyken, duygularını sözcükleri değil, oyun aracılığıyla sözel olmayan ifadeler de kullanarak kendilerini oyun ile ifade ederler. “Oyunsuz oynamayan bir çocuk” düşünülemez. Çocukların konuştuğu dil oyun, kelimeleri ise seçtikleri oyuncaklardır. Çocukların kelimeleri yani oyuncakları vasıtasıyla iç dünyalarındaki çatışmaları, kaygıları ve sıkıntıları anlamamız mümkündür.

Çocukların çeşitli uyum ve beceri sorunları başta olmak üzere, klinik tablolara denk gelen olguların iyileşmesinde de rol oynar. Oyun Terapisi, çocukların doğuştan getirdiği potansiyellere inanır ve bunların ortaya çıkmasını sağlar. Çocukların dayanıklılıklarına, iyileşmelerine,büyümelerine ve gelişmelerine vurgu yapar.

Oyun terapisi yöntemi, 2 ile 12 yaşarasındaki çocukların çocukluk çağı depresyonu, alt kaçırma (enkoprezis), altıslatma (enürezis), kaygı bozuklukları, travma, boşanma, ihmal, cinsel-duygusal-fiziksel istismar, beslenme bozuklukları ve uyku bozuklukları gibi bir çok durumlar için, duygusal ve davranışsal problemleri anlamayı ve başa çıkmayı sağlayarak ortaya çıkmış problemlere alternatif çözümler sunar.

Oyun Terapisi çocukta ne sağlar?

Oyun terapisi çocukla terapist arasında kurulan aynı zamanda çocuğun oynayarak kendi iç dünyasını keşfettiği, bir ilişki süreci olarak yorumlanabilir.

Oyun terapisti ise çocuğun ortaya koyduğu oyun dünyasına onunla birlikte girerek, çocuğun oyun dilini konuşur. Terapi sürecinin sonunda çocukların yaşadıkları duygusal sıkıntıları gidermeleri ve sağlıklı gelişimlerine ulaşmaları hedeflenir.

İnsan gelişimin en temel ve en etkili kısımlarından biri çocukluk dönemidir. Çocuklar dünyayı biz yetişkinlerden farklı kodlarla anlar, yorumlar ve keşfeder.

Çocuklar için en önemli ifade yollarından biri oyunlar ve oyuncaklara aktardıkları anlamlardır. Bu anlamlar her çocuk için özgün ve farklıdır. Oyun Terapisi çocukları anlamak, onların yaşadıkları sorunları keşfetmek ve bunları çözebilmek için gözle görülür ilerlemeler sağlayan etkili bir terapi yöntemidir. Çocukların da içinde bulundukları koşullardan en az yetişkinler kadar etkilendikleri göz önüne alındığında, aileler tarafından sıkça tercih edilen bir terapi yöntemi olmuştur. Çocukların taşınmalar, aile içindeki anlaşmazlıklar, maddi sorunlar, evlat edinme süreçleri, okul ve arkadaş ortamındaki uyum sorunları, uyku sorunu, sevdiği bir büyüğünü kaybetmek, şiddet görmek ya da bedeniyle ilgili duyduğu kaygılardan kaynaklı ve bunlara benzer birçok sorun, oyun terapileri aracılığıyla çözülebilmektedir.

Eğitimlerimizin içeriğinde, canlı yayınlarında ve yüz yüze eğitimlerinde tıbbi çalışma, tedavi gibiyöntemler kullanılmamakta ve öğretilmemektedir.


Oyun Terapisi Eğitimini Neden SEM Akademi’den Almalıyım?

Günümüzde sıkça tercih edilen terapi yöntemlerinden biri olan Oyun Terapisini uzman ve deneyimli kadrosu ile Oyun Terapisi sertifikasıyla güvenilir bir biçimde verebilirsiniz.

Damlacan Güneyer

Klinik Sinirbilim Uzmanı Psikolog Damlacan GÜNEYER

Merla Psikoloji Kurucu

1989 yılında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğan Klinik Sinirbilim Uzmanı Psikolog Damlacan Güneyer ilkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de tamamladıktan sonra psikoloji lisans eğitimini Ankara'da Bilkent Üniversitesinde yüksek şeref öğrencisi olarak bitirmiştir. Üniversite hayatı sürecinde şizofreni tanısı almış hastalar için başlatılan önemli bir sosyal sorumluluk projesi olan "Mavi At" daki etkinliklerde ve projelerde yer almıştır. 

Bilkent Üniversitesi psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra Dokuz Eylül ÜniversitesiHastanesi Yetişkin Psikiyatrisi Anabilim Dalında Klinik Sinirbilimler Yüksek Lisans programına başlamıştır. Bu esnada İzmir'de bir kolejde okul psikoloğu olarak çocuk ve ergenlerle çalışmaya başlamıştır. Uzmanlık ettiğimine Almanya Ruhr Üniversitesinde devam etmiştir. Almanya'da eğitimi sırasında "Psychiatry LWL-University Hospital" isimli Alman psikiyatri hastanesinde Prof.Dr. Martin Brüne'nin süpervizörlüğünde yetişkin hastalarla çalışmıştır. Şizofreni tanısı almış hastalar ile çalıştığı tezini bu hastalığın tanı ve tedavisine katkıda bulunacak bir çalışma konusuyla tamamlayarak yüksek lisans eğitimini bitirmiştir. Bilimsel çalışmalarını yurt içi ve yurt dışında kongrelerde sunma olanağı olmuştur ve bu çalışmaları farklı uluslararası dergilerde yayımlanmıştır. Uzmanlığını tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüp İzmir Gelişim Kolejinde çocuklar,ergenler ve ailelerle çalışmaya devam etmiştir. Okul psikoloğu olarak çalıştığı bu yıllarda hem öğrencilere hem de ailelere yönelik çeşitli konularda seminerler vermiştir.

Şu an mesleki çalışmalarını kurucusu ve sahibi olduğu Merla Psikolojide sürdürmektedir. Merla Psikolojide, mesleki etik ve ilkelere uygun olarak kişiye özel terapi teknikleri ışığında, yaşantısındaki sorun alanlarıyla başa çıkabilmekte güçlük çeken, mesleki/sosyal işlevselliğinde bozulmalar gerçekleşen, ruh hâlinde belirgin değişiklikler hisseden ve bunları değiştirmek isteyen bireylere psikoterapi ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 

 

Uzmanlık Alanları

  EMDR Terapisi

  Evlilik ve Çift Terapileri

  Cinsel Terapi

  Oyun Terapisi

Aldığı Eğitimler

  EMDR Terapisi Eğitimi ve Süpervizyonu- Davranış Bilimleri Enstitüsü- Emre Konuk 

  Aile/Çift Terapisi Eğitimi ve Süpervizyonu- İlişki Pusulası- Prof.Dr.Hürol Fışıloğlu

  WISC- IV Zeka Ölçeği Eğitimi- Türk Psikologlar Derneği (TPD)

  Çocuk Testleri Eğitimi- Türk Psikologlar Derneği (TPD)

  İleri Cinsel Terapi Eğitimi ve Süpervizyonu -CİSED (Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği) 

  Çözüm Odaklı Davranışçı Terapi Eğitimi ve Süpervizyonu - Uzm. Psk. Gülgün Sharafat

  Travma Terapisi Eğitimi - AFAD/ AFEM/ EUROPA

  Psikoterapi Süpervizyon Çalışmaları- Doç.Dr.İnci Doğaner

  Bilişsel Davranışcı Terapi Eğitimi ve Süpervizyonu - Doç.Dr. Aylin İlden Koçkar

  Dokuz Tip Mizaç Temelli Uygulamalar Eğitimi - Dokuz Tip Mizaç Modeli Derneği- Prof.Dr.Ziya Selçuk

  Brain Dynamics Workshops- İTAP

  Oyun Terapisi- Prof. Dr. Ferhunde Öktem

  Triple P Olumlu Anne Babalık Eğitimi- Doç.Dr. Aylin Özbek

  Psikoterapi Yöntemleri Eğitimi- Madalyon Psikiyatri Merkezi

Tematik Algı Testi( TAT)- Doç.Dr. Azmi Varan

ü Bir iyileştirici hikaye...

ü Çocuğun gözünden dünya...

ü Giriş: Eğitimenleri tanıma, eğitimin amacı ve içeriği

ü Oyun nedir?

ü Oyunun tarihsel gelişimi

ü Yaş aralıklarına göre oyunun işlevi

ü Oyun Terapisi Nedir?

ü Oyun Terapisinin tarihsel gelişimi

ü Oyunun Anlamı ve iyileştirici etkileri

ü Oyunun psikososyal ve psikogelişimsel faydaları nelerdir?

ü Oyun Terapisi kuramları ve bu kuramların oyuna yaklaşımı (Her kuram ayrı ayrı detaylı ele alınacaktır)

ü Oyun terapistinin özellikleri ve rolü

ü Oyun Odasının özellikleri ve materyalleri neler olmalıdır?

ü Oyun ve oyuncaklardaki metaforik anlamlar nelerdir?

ü Çocuğa oyun terapisi nasıl anlatılır?

ü Bekleme Odası nasıl olmalıdır?

ü Oyun Terapisi kontratı ve bilgilendirmesi

ü Aileden öykü alma formatı

ü Çocukla çalışırken objektif ve projektif değerlendirmeler

ü Terapist ile ailenin işbirliği

ü Terapist ile öğretmenin işbirliği

ü Oyun terapisinde karşılaşılabilecek problemler ve çözüm yolları nelerdir?

ü Terapötik sınır koyma nasıl yapılır?

ü Oyun terapisinde sınır koymada temel ilkeler nelerdir?

ü Oyun terapi sürecini sonlandırma

ü Oyun Terapisi Yöntemleri

ü Deneyimsel Oyun Terapisi

ü Çözüm Odaklı Oyun Terapisi

ü Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi

ü Gelişimsel Oyun Terapisi

ü Montessorie Oyun Terapisi

ü Filial Terapi

ü Kumun Terapide kullanımı

ü Kuklanın Terapide Kullanımı

ü Theraplay

ü Dramanın ve Sanat Terapisinin Oyun Terapisinde Kullanımı

ü Çocuk merkezli oyun terapisi

ü Klinik uygulamalar ve vaka analizi

*Her eğitim videosuna ait kitap, kaynak, film ve video önerileri o eğitim videosunun sonunda verilecektir.

*Canlı yayın için Film analizi ödevi verilecektir. (Ters-Yüz)

* Her oyun terapisi yöntemi için anlatılacak olan içerik:

Yöntemin ne olduğu

Tarihçesi

Yöntemin aşamaları ve yapısı

Yöntemin hedefleri ve çocuğa yaklaşımı

Çocuk ve terapist ilişkisi

Terapistin özellikleri

Yöntemde Dikkat edilecek hususlar

Kimler Oyun Terapisi Eğitimini Alabilir?

 • Doktorlar,
 • Sağlıkçılar,
 • Psikologlar,
 • Psikolojik Danışmanlar,
 • Aile Danışmanları,
 • Pedagoglar,
 • Çocuk Gelişim Uzmanları,
 • Özel Eğitim Uzmanları,
 • Sosyal Hizmet Uzmanları,
 • Dil ve Konuşma Uzmanları,
 • Rehber Öğretmenler,
 • Sınıf Öğretmenleri,
 • Okul Öncesi Mezunları,
 • Branş Öğretmenleri,
 • Sosyoloji,
 • Felsefe,
 • Kreşte çalışan personel ve bu bölümlerde lisans eğitimi gören 3 ve 4. sınıf öğrencileri ile konuya ilgi duyan ebeveynler katılabilir. Oyun Terapisi eğitimimiz 100 saat 2 aylık bir programdır.

Hızlı Başvur

Aşağıdaki formu doldurarak hızlı başvuru yapabilirsiniz. Eğitiminiz ile ilgili en kısa zamanda akademi yetkililerimiz tarafından geri dönüş yapılacaktır.