Oyun Terapisi Eğitimi

Online Oyun Terapisi Eğitimi


Uluslararası Akredite Sertifikalı 2 ay süreli 21 adet online video

Bu eğitime HEMEN BAŞVUR ! Eğitim İçeriğinde Neler Var ?

Hasan Demir

       İlk ve orta öğrenimimi Konya’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe bölümünü kazanmıştır. 2002 yılında Ankara Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne geçiş yapıp,Psikolojik Danışmanlık alanında lisans eğitimini tamamlamıştır. Master eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji alanında, çocuklarda öfke çalışmasıyla 2010 yılında tamamlamıştır. 2016 yılında Yakındoğu Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji eğitimi almaya hak kazanmıştır. Klinik Psikoloji eğitimi devam etmektedir. Eğitim kurumlarında uzman danışmanlık, psikoloji yayınlarında danışmanlık, özel eğitim kurumlarında danışman olarak çalışmalar yapmıştır. Bireysel Psikoterapi, yetişkin, Çocuk ve Ergen Terapisi, farklı gelişen çocuklar ve travma alanlarında birçok eğitim alan Hasan Demir, Psikoterapi çalışmalarına İstanbul’da devam etmektedir. Halihazırda, Avusturya’daki Sigmund Freud Üniversitesi’nde Doktora programına devam etmektedir.Aldığı Eğitim ve Sertifikalar;


Ankara Üniversitesi /DTCF Felsefe Bölümü Lisans Eğitimi (1999-2002)

· İstanbul Üniversitesi/Psikolojik Danışmanlık bölümü lisans eğitimi (2002-2006)

· İstanbul Ticaret Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Eğitimi (2008-2010)

· Yakın Doğu Üniversitesi/’Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Eğitimi (2016-…)

· Aile ve Çift Terapisi Eğitimine devam etmekte/Yrd. Doç. Murat Dokur, MD

· CİSED tarafından düzenlenen 20 saatlik Prof. Dr. VamıkVolkan/Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi (2017)

· Psikoterapi Enstitüsünde, 1.Ulusal BütüncülPsikoterapi Kongresi/Psikoterapileri Bütünleştirme (2017)

· Psikoterapi Enstitüsünde/1080 Saatlik Bütüncül Psikoterapi Uygulama Sertifikası Eğitimi (2012-2015)

· Bütüncül Psikoterapide Gelişimsel Bir Yaklaşım, uygulamaları ve vaka örnekleri, 128 saatlik, Uzm. Dr. Timur Harzadın (2017)

· Boşanma ve Yas, 3 saatlik Uzm. Dr Tahir Özakkaş (2017)

· Leslie Greenberg / Emotion-FocusedTherapyClinic,TorontoBeceri Eğitimi (2015)                    

· Psikanalitik Dinleme Salman Akhtar, M.D., İstanbul, (2015)

· Çözüm Odaklı Terapi/Bilgelik Enstitüsü (2015)

· Eş Terapisinde Aldatma/Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu ODTÜ-SEM(2015)

· CİSED tarafından düzenlenen 20 saatlik Prof. Dr. Vamık Volkan Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi (2015)

· Krizle Müdahale- Yöret Vakfı (2007) bağımlılıkla Mücadele Eğitimi/Türkiye Yeşilay Cemiyeti (2015)

· Narsisistik ve Borderline Vakalarda Nesne İlişkilerinin Derinlemesine İncelenmesi/Vamık Volkan, İstanbul (2014)

· Tomatis Dinleme Terapisi/IrisSteınfeld (2014)

· Pozitif Psikoloji Uygulamaları eğitimi 1. Seviye/Üsküdar Üniversitesi (2014)

· EMDR ve Örnek uygulama/Psikoterapi Enstitüsü (2014)

· Bütüncül psikoterapi, 288 Saatlik Süpervizyon/Psikoterapi Enstitüsü (2013-2014)

· Katotamik Görüntü Yaşantısı/Psikoterapi Enstitüsü (2014)

· Masterson Yaklaşımı ve Psikoterapisi/Psikoterapi Enstitüsü (2014)

· Bütüncül psikoterapi, 288 Saatlik Formulasyon Programı/Psikoterapi Enstitüsü (2013-2014)

· Anksiyete Bozukluklarının Bilişsel Davranışçı Terapisi/Arthur Freeman, M.D., İstanbul (2013)

· Bütüncül psikoterapi, 360 Saatlik Teorik Programı/Psikoterapi Enstitüsü (2012-2013)

· Travma Müdahale Sürecinde Duygu Odaklı Yaklaşım/Sezgi Psikolojik Danışmanlık (2012)

· Çocuklara yönelik Kötü Muameleyi Önleme/Prof. Dr.Gökhan Oral (2010)

· 07-19 Yaş Aile Eğitimi/ AÇEV (2009)

· 2. Eğitim Psikolojisi Sempozyumu/Öğrenme ve Öğrenme Bozuklukları (2009)

· Güne Bakan Madde Bağımlılığını Önleme Semineri/Yeniden Derneği (2008)

· Yaşam Becerileri Eğitimi/MEB (2007)

· Küçük Adımlar Eğitimi/Zihinsel Engeliler Derneği,İstanbul Üniversitesi (2004-2005)

· İstanbul Üniversitesi /Zekâ testleri Eğitimi (2005)

       Oyun, çocuğun gelişimsel dönem içerisinde oynaması gereken bir aktivitedir. Çocuklar ilk Psikososyal gelişim dönemleri içerisindeyken, duygularını sözcüklerden ziyade, oyun aracılığıyla ifade ederler. Oyun, insanlık tarihi kadar eski bir olgu olmakla birlikte“oyunsuz çocuk” düşünülemez. Çocukların konuştuğu dil oyun, kelimeleri ise seçtikleri oyuncaklardır. Çocukların kelimeleri (oyuncakları) vasıtasıyla iç dünyalarındaki çatışmaları, kaygıları ve sıkıntıları anlamamız mümkündür. Oyun terapileri modelleri içerisinde en sık başvurulan modellerden biri olan “Çocuk merkezli oyun terapisi” Virginia Axline tarafından geliştirilmiş ve bu terapi modelinin güvenirliliği-geçerliliği, uzun dönem çalışmalar sonucu kanıtlanmıştır.

         Çocuk merkezli oyun terapisi,çocukların çeşitli uyum ve beceri sorunları başta olmak üzere, klinik tablolara denk gelen olguların iyileşmesinde de rol oynar. Çocuk merkezli oyun terapisi, çocukların doğuştan getirdiği potansiyellere inanır ve bunların ortaya çıkmasını sağlar. Çocukların dayanıklılıklarına, iyileşmelerine,büyümelerine ve gelişmelerine vurgu yapar. 

        Çocuk merkezli oyun terapisi, 2 ile 12 yaşarasındaki çocukların çocukluk çağı depresyonu, alt kaçırma (enkoprezis), altıslatma (enürezis), kaygı bozuklukları, travma, boşanma, ihmal, cinsel-duygusal-fiziksel istismar, beslenme bozuklukları ve uyku bozuklukları gibi durumlarda, duygusal ve davranışsal problemleri anlamayı ve başa çıkmayı sağlayarak ortaya çıkmış problemlere alternatif çözümler sunar. 

 

Oyun Terapisi Ne İşe Yarar?

       İnsan gelişimin en temel ve en etkili kısımlarından biri çocukluk dönemidir. Çocuklar dünyayı biz yetişkinlerden farklı kodlarla anlar ve yorumlarlar. 

      Çocuklar için en önemli ifade yollarından biri oyunlar ve oyuncaklara atfettikleri değerlerdir. Bu değerler her çocuk için özgün ve farklıdır. Oyun Terapisi çocukları anlamak, onların yaşadıkları sorunları keşfetmek ve bunları çözebilmek için gözle görülür ilerlemeler sağlayan etkili bir terapi yöntemidir. Çocukların da içinde bulundukları koşullardan en az yetişkinler kadar etkilendikleri göz önüne alındığında,aileler tarafından sıkça tercih edilen bir terapi yöntemi olmuştur. 

 Oyun Terapisi Nasıl Uygulanır?

        Çocukların taşınmalar, aile içindeki anlaşmazlıklar, maddi sorunlar, evlat edinme süreçleri, okul ve arkadaş ortamındaki uyum sorunları, uyku sorunu, sevdiği bir büyüğünü kaybetmek, şiddet görmek ya da bedeniyle ilgili duyduğu kaygılardan kaynaklı ve bunlara benzer birçok sorun, oyun terapileri aracılığıyla çözülebilmektedir. Bir uzman, 

 • Her çocukta özgün olan oyun yöntemleri ile çocuğun kendini ifade etmesinisağlayabilir, 

• Sorununu tespit edebilir, 

 •Sağlıklı bir iletişim kurmasını sağlayabilir ve 

 •Çocuğun gelişimine engel olabilecek her türlü sıkıntının çözümüne doğru zaman içerisinde yol alabilir. 

Oyun Terapisi Eğitimini Neden SEM Akademi’den Almalıyım?

         Günümüzde sıkça tercih edilen terapi yöntemlerinden biri olan Oyun Terapisini uzman ve deneyimli kadrosu ile Oyun Terapisi sertifikasıyla güvenilir bir biçimde verebilirsiniz. 

        Oyun Terapisi online eğitimi 2 aylık bir programdır. Program sonunda başarılı olan kişilere Uluslararası Akreditasyona sahip Educert onaylı Oyun Terapisi Sertifikası verilecektir.

Oyun Terapisi Eğitim İçeriği

 • Oyun nedir? 
 • Oyun kuramları nelerdir? 
 • Oyun terapisi nedir? 
 • Oyun terapisti kimdir? 
 • Oyun terapistinin becerileri nelerdir? 
 • Oyun ve oyuncaklardaki anlamlar nelerdir?
 • Çocuğun gözünden oyuncaklar, 
 • Psikoloji ekollerine göre oyuncakların gizli anlamları nelerdir?
 • Oyunun gelişimsel açıdan işlevleri nelerdir? 
 • Oyunun psikososyal ve psikogelişimsel faydaları nelerdir? 
 • Çocuğun oyuna yüklediği anlamlar? 
 • Oyun terapisinin tarihi ve gelişimi,
 • Oyun terapistinin özellikleri ve becerileri nelerdir? 
 • Oyun odası nedir? 
 • Oyun odasının özellikleri neler olmalıdır?
 • Oyun odasının materyalleri neler olmalıdır?
 • Oyun terapisinin materyallerinin anlamları? 
 • Taşınabilir oyun odaları için tavsiye edilen oyuncak ve materyaller listesi
 • Oyun terapisinde ilk görüşme nasıl olmalıdır? 
 • Çocuğa oyun terapisi nasıl anlatılır? 
 • Oyunda ailenin rolü nedir? 
 • Oyun terapisinde tipik problemler ve çözüm yolları nelerdir?
 • Oyun terapisinde hediye kabul etme, 
 • Seans odasına arkadaş veya kardeş getirme, 
 • Terapötik sınır koyma nasıl yapılır? 
 • Oyun terapisinde sınır koymada temel ilkeler nelerdir? 
 • Sınırlar ne zaman açıklanır? 
 • Sınır koyma aşamaları nelerdir?
 • Ebeveynle ve öğretmenle konsültasyonun önemi? 
 • Oyun terapisi sürecini ve bitimini kararlaştırma 
 • İlişkiyi bitirme prosedürleri nelerdir? 
 • Çocuk merkezli oyun terapisi nedir? 
 • Çocuk merkezli oyun terapisinin kısa geçmişi? 
 • Çocuk merkezli oyun terapisinde çocuk ve oyun terapisti ilişkisi,
 • Çocuk merkezli oyun terapisinde terapötik ilişki,
 • Çocuk merkezli oyun terapisinde Axline’nin 8 temel prensibi,
 • Çocuk merkezli oyun terapisinin özellikleri nelerdir? 
 • Çocuk merkezli oyun terapisinde terapötik ilişkide dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 • Çocuk merkezli oyun terapisinin hedefleri, 
 • Çocuk merkezli oyun terapisinin yapısı,
 • Çocuk merkezli oyun terapisinde klinik uygulamalar ve vaka analizi,

Kimler Oyun Terapisi Eğitimini Alabilir?

 • Doktorlar, 
 • Sağlıkçılar, 
 • Psikologlar, 
 • Psikolojik Danışmanlar, 
 • Aile Danışmanları, 
 • Pedagoglar, 
 • Çocuk Gelişim Uzmanları, 
 • Özel Eğitim Uzmanları, 
 • Sosyal Hizmet Uzmanları, 
 • Dil ve Konuşma Uzmanları, 
 • Rehber Öğretmenler, 
 • Sınıf Öğretmenleri, 
 • Okul Öncesi Mezunları, 
 • Branş Öğretmenleri, 
 • Sosyoloji, 
 • Felsefe, 
 • Kreşte çalışan personel ve bu bölümlerde lisans eğitimi gören 3 ve 4. sınıf öğrencileri ile konuya ilgi duyan ebeveynler katılabilir. Masal Terapisi eğitimimiz 80 saat 2 aylık bir programdır. 

Diğer Eğitimlerimiz