Profil tanımlama

Profil Tanımlama

İletişim kurmanın öneminin gitgide arttığı bir çağda yaşıyoruz. İnsanların birbirleriyle iletişim kurmasının artık pek çok farklı düzeyde gerçekleşebileceği birden fazla araç mevcut. Profil tanımlama ve biometrik yüz okuma teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak ve profil tanımlama eğitimi alıp başarılı bir şekil de sertifika sahibi olabilirsiniz.

 İletişim kurmak deyip geçmemek gerek – aynı ortamda bulunan ve birbirinin farkında olan birden fazla kişi, hiçbir şekilde sözlü ya da fiziksel olarak birbirini hedefleyen bir girişimde bulunmasalar bile aslında iletişim kurmaktadırlar. Bunu sağlıklı kılacak yöntemlerden biri ise profil tanımlama yöntemidir.

İnsan ilk doğduğu zaman, birçok felsefe akımının temelinde de olduğu gibi, bir çeşit “tabula rasa” yani, boş bir levha olduğu düşünülmektedir. İnsan yaşamı boyunca edindiği deneyimler, kazandığı tecrübeler, yaşanmışlıkları ve yaşanmamışlıkları onu işlemeye başlar. Bunun en görünür olduğu alan ise insanın yüzüdür.

İnsan yüzündeki binlerce kas, mimikler ve onlara anlam kazandıran derinlikler ve çizgiler yardımı ile şekillenir ve kişi hakkında karşısındaki kişiye birçok bilgi verebilir. İşte profil tanımlama da tam olarak bu ipuçlarını doğru okumak için ihtiyaç duyulan sanattır.

Kişinin neredeyse bütün yaşantısının yüzünden takip edilebileceği varsayımında bulunan bu yöntem, sağlıklı bir iletişim kurabilmek için gereken bütün ön bilgilere sahip olma ayrıcalığını kişilere sunabilmektedir.HEMEN BAŞVUR