Müzik Terapi Eğitimi

Derslerinizi canlı ve kayıttan izleyebilirsiniz.
  • Haliç Üniversitesi Onaylı
  • Eğitim Süresi: 0 Ay

       Müzik terapi, bireylerin zihinsel, fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlığını korumak ve onarmak için müzik ve müziğin elementlerinin müzik terapistler tarafından ustaca kullanımıdır. Müzik terapide kullanılan yöntemler sayesinde birey ile terapötik bir ilişki kurularak  etkileşim, özfarkındalık, öğrenme, kendini ifade etme, iletişim ve kişisel gelişimi kolaylaştırmak amaçlanır.


      Müzik terapi aktif yöntemler ve pasif yöntemler olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Pasif yöntemlerde kişiye müzik dinletilerek terapi süreci oluşturulurken aktif yöntemlerde kişi müziğin içine dahil edilir.


Müzik Terapi sürecinden faydalanacak bireylerde bir müzik yeteneği aranmaz.


Müzik Terapi Yöntemleri Nerelerde Uygulanır?


Müzik Terapi okullarda, kliniklerde, hastanelerde, bakım evlerinde, gündüz bakım evlerinde, darülacezelerde, huzurevlerinde, hapishanelerde, toplum merkezlerinde, kurumlarda ve özel muayenehanelerde kullanılmaktadır. 


Müzik Terapi eğitimi ile müziğin insan bedenine ruhuna ve zihnine etkilerini kanıta dayalılık ilkesiyle öğrenebileceğimiz bu eğitimde:


Eğer bir ruh sağlığı çalışanı iseniz; müzik terapi eğitimi ile öğrendiğiniz teknikler sayesinde danışanlarınıza çok daha etkili çalışmalar yaparak danışanın kendinde ulaşmasını beklediğiniz hedeflere farklı bakış açıları kazandırarak ulaştırabileceksiniz.


Eğer bir öğretmenseniz; sınıfınızdaki öğrencilere grup bilinci ve empati kazandırarak sınıf dinamiğinde pozitif etki yaratabilir, birbirine güvenen yardımcı olan dinleyen ve anlayan bir sınıf ortamı yaratabilirsiniz.


Eğer doktorsanız, hastalarınıza/danışanlarınıza müziği kullanarak tedaviye destek olacak tekniklerle yardımcı olabilir, kişiye hastalıkla/ağrıyla mücadele etmesini kolaylaştırıcı yöntemler uygulayabilirsiniz.


Eğer müzik bölümü lisans veya yüksek lisans bölümü mezunuysanız, eğitim sonrası edindiğiniz bilgiler doğrultusunda bir müzisyen olarak eklektik bir şekilde müziği kullanabilecek, okullarda, huzurevlerinde, rehberlik araştırma merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde kurumsal firmaların motivasyonel ve takım çalışmaları uygulamalarında müziği etkin bir şekilde kullanabilecek; doktor, psikolog, psikiyatrist gibi sağlık meslek çalışanları ile de ortak çalışmalar yapabileceksiniz. 


Müzik Terapisinden Kimler Faydalanabilir?


Depresyon, DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) bipolar bozukluk, stres ve kaygı veya bir dizi zihinsel sağlık bozukluğu gibi zihinsel sağlık konularına sahip olan (çocuklardan yaşlılara kadar) herkes.


Gelişimsel ve / veya öğrenme özürlü bireyler (otizm spektrum bozuklukları)


Alzheimer ve yaşlanmaya bağlı diğer hastalıklara sahip yaşlı yetişkinler (Demans, Parkinson hastalığı gibi)


Kemoterapi dolayısıyla duygusal sıkıntı ve fiziksel ağrı ile uğraşan kişiler


Madde bağımlılığı ve maddenin kötüye kullanımı ile ilgili olanlar


Beyin yaralanmalarından kurtulan bireyler (Son dönemler için verilebilecek bir örnek olarak, ünlü Kongre Üyesi Gabrielle Gifford’un uğradığı suikast girişiminden sonra iyileşmesi)

Bedensel engelli herkes


Astımlı bireyler


Yatan ağrılı hastalar (akut ya da kronik)


Uykuyu düzenlemek ve prematüre bebeklerin ağırlığını arttırmada


Ayrıca tamamen sağlık bireylerde, kendini gerçekleştirme ve ruh sağlığını güçlendirme amaçlı: 


Motivasyon sağlamada

Fiziksel hareketlendirmede

Duygusal destek sağlamada

Kendini ifade etmede kullanılır


     Ruh sağlığı çalışanları (Psikiyatrist, Psikolog, Psikolojik Danışman ve ilgili bölümlerde okuyan 3. Sınıf, 4. Sınıf öğrencileri)

     Tıp Doktorları

     Psikiyatri Hemşireleri

     Hemşireler

     Öğretmenler/Eğitmenler

     Çocuk Gelişim Uzmanları

     Müzik Bölümü Mezunları (Lisans veya Yüksek Lisans)

     Vokalistler

     Okul öncesi öğretmenleri

     Sosyal Hizmetler çalışanları

Müzik Terapi eğitimimiz 100 saat 2 aylık bir programdır. Program sonunda başarılı olan kişilere HALİÇ Üniversitesi onaylı Müzik Terapi Sertifikası verilecektir.

Eğitim İçeriği:


● Müzik terapi nedir?

● Müzik terapi uygulama yöntem ve teknikleri (uygulamalı etkinlikler)

● Terapötik süreç nedir? Nasıl oluşturulur?

● Birebir ve grup terapilerinde müzik terapi uygulamaları

● Müzik Terapi seansı nasıl kurgulanır?

● Eğitimde ve Özel eğitimde Müzik Terapi Yöntemleri (Nordoff-Robbins)

● Travma sonrası Müzik Terapi Yöntemleri

● Müzik terapide kullanılan materyaller

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulaması olarak müzik

Modern tıpta müziğin kullanımı

Psikoterapide müziğin kullanımı

Kişisel gelişim ve farkındalık odaklı çalışmalarda müzik

Beyin ve Nörolojik Hastalıklarda Müzik Terapinin Etkileri

Müzik Ve enerji ilişkisi

Fizik tedavide müziğin kullanımı

Ses ve müzik uyaranların sosyolojik etkileri

Ses ve müziğin bireysel davranışlar üzerindeki etkisi

Otizm ve farklı gelişen bireylerde müzik terapi yöntemleri

Müzik Terapi Metotlarına Genel Bakış

Aktif Müzik Terapi Metodu

Reseptif Müzik ( pasif ) Terapi Metodu

Kreatif ( yaratıcı ) Müzik Terapi Metodu

Rekreatif ( yeniden yaratıcı ) Müzik Terapi Metodu

İmgesel müzik terapi metodu

Müzik Terapide Doğaçlama Metodu

Müzik Terapi Uygulama İlkeleri

Müzik Terapi Uygulama Pratiği

Titreşim Tıbbı

Klinik beceriler

Müzik terapi uygulamalarında etik kurallar

Kadir Akpınar & Özgür Gürbüz
Müzik Terapisi Eğitmeni

HEMEN BAŞVUR