Hemen Başvur

Eğitim Künyesi

Astroloji Eğitimi

 • Uluslararası Akredite Sertifikalı
 • 31 adet online video

Özet

"Gökyüzünde ne varsa, yeryüzünde de o vardır."

Hermes

Astrolojiyi yaklaşık 6.000 yıl öncesinden bu yana birçok farklı medeniyet kullanmıştır. Astroloji, bize gidilmesi gereken hedefi çok net gösterir. Bu hedefe giderken izlenilen yolu kişinin özgür iradesi belirler. Astroloji de hangi çukurlara düşülebileceğini, nerelerde farkındalık kazanmak gerektiğini anlatır. Yani kullanmayı bildiğimizde adeta bir yaşam pusulasıdır. Gökyüzü ile yeryüzünü çözme yolculuğuna var mısınız?

Astroloji kelimesinin kökeni, Yunancada yıldız anlamına gelen “astro” ile bilmek, kutsal sözcük anlamına gelen logos'tur. Astroloji gökyüzündeki hareketler ile yeryüzündeki olayların, koşulların ve durumların bağlantısını araştıran bilimdir.

Kişinin kim olduğunu, nereden gelip nereye gitmesi gerektiğini anlatan ve mükemmel işleyen matematik döngüsü üzerine kurulmuş bir alandır.

Her doğum haritası aynı parmak izimiz gibi kendine hastır. Bize potansiyellerimizi, ilerlememiz gereken alanları, zorlanacağımız noktaları ve yaşam amacımızı anlatır. Bu anlayışla özgür irademizi nasıl kullandığımız da hayatımızın yönünü belirler. Çünkü insanın karakteri kaderidir.

Kişi Astroloji öğrendiği zaman öncelikle kendine, sonra da olaylara karşı yüksek farkındalık geliştirir.

Astroloji çağlar boyunca kullanılmış kadim bir öğretidir ve burçlardan ibaret değildir. Son derece sistematik bir yapısı vardır. İçerisinde Psikoloji, Mitoloji, Matematik barındırır.

Astroloji Temel Seviye eğitimlerimizde bir doğum haritasını yorumlamaya dair dinamikler örneklerle anlatılıyor. Eğitim sonundaki hedef, kişinin bir doğum haritasını ana hatlarıyla yorumlayabilmesidir. Ders videolarımız ve eğitim materyallerimizde temel seviye bilgisini verip, canlı yayınlarımızla da örnek haritalar üzerinden pratik yapıyor, soruları yanıtlıyor ve anlaşılmayan noktaların üzerinde duruyoruz.

Öğrendikçe derinleşme arzusu uyandıran Astroloji, bakış açısını ve farkındalığı geliştirme yolculuğudur. Sizleri de bu yolculuğa bekliyoruz.

Astroloji Eğitimi

Astroloji eğitimi, son yıllarda giderekmerak edilen bir alan olması nedeniyle sertifika programlarımız içerisinde dedaha fazla tercih edilmeye başlanmıştır. Bu nedenle yıl içerisinde belirliperiyotlar ile bu alanda uzmanlaşmak isteyen kişilere yönelik eğitim içeriklerisunulmaktadır.

Astroloji eğitimi, hemen her disiplin içerisinde kullanılabilen bir eğitimolması nedeniyle herhangi bir mezuniyet şartı bulunmadan astroloji uzmanı olmakmümkün olmaktadır. Yalnızca kurumumuz tarafından sunulmakta olan eğitimlerinbaşarılı bir şekilde tamamlanıp, başarı sertifikasının alınması gerekmektedir.

Astroloji Nedir

Astroloji gökyüzündeki hareketler ile yeryüzündeki olayların, koşulların vedurumların bağlantısını araştıran bilimdir.

Kişinin kim olduğunu, nereden gelip nereye gitmesi gerektiğini anlatan vemükemmel işleyen matematik döngüsü üzerine kurulmuş bir alandır.

Her doğum haritası aynı parmakizimiz gibi kendine hastır. Bize potansiyellerimizi, ilerlememiz gerekenalanları, zorlanacağımız noktaları ve yaşam amacımızı anlatır. Bu anlayışlaözgür irademizi nasıl kullandığımız da hayatımızın yönünü belirler. Çünküinsanın karakteri kaderidir.

Kişi astroloji öğrendiği zamanöncelikle kendine, sonra da olaylara karşı yüksek farkındalık geliştirir.

Astroloji eğitimlerimizde temel seviyede doğum haritası dinamikleriörneklerle anlatılıyor. Eğitimsonundaki hedef, kişinin bir doğum haritasını ana hatlarıylayorumlayabilmesidir. İleri seviyede ise doğum haritasının detaylarına ve öngörütekniklerine yer veriliyor. İleri seviye eğitimi sonunda da, haritalara dairöngörü yapabilme bilgisi edinilmiş oluyor.

Öğrendikçe derinleşme arzusu uyandıran astroloji, bakış açısını vefarkındalığı geliştirme yolculuğudur. Sizleri de bu yolculuğa S.E.M. Akademiile adım atabilirsiniz.

Astroloji Eğitim Programı ModülleriNasıldır?

Astroloji eğitim programı üç seviyeolarak ilerlemektedir. Temel seviyede astroloji bilimine dair temel kavramlarınöğrenilmesi gerçekleşmektedir. Bu aşama tamamlanmadan diğer aşamalara geçilmesimümkün olmamaktadır.

İkinci seviye ise Astrolojide göstergelerin tespit edilmesi olarakbilinmekle birlikte öğrenilen kavramların uygulanması olarak bilinmektedir. Buseviye içerisinde uzman tarafından örnek incelemeler yapılarak kursiyereyetkinlik kazandırmak amaçlanmaktadır.

Üçüncü seviye olarak bilinen aşamada ise Astrolojide öngörü yöntemlerininbelirlenmesi eğitimi verilmektedir. Astrolojik harita kullanımı üzerindentahminler yapılabilmesi ile ilgili uzmanlaşmanın alındığı aşama olarakbilinmektedir.

Astroloji Eğitimi Hangi AlanlardaKullanılır?

Astroloji eğitiminin kullanıldığı alanlar, insan ile temas eden hemen heralan olarak bilinmektedir. Özellikle kişilik analizleri, ilişki analizleri gibikonularda hizmet sunmakta olanların astrolojieğitimi ile alanlarında farklılık oluşturmaları mümkün olmaktadır.

Astroloji eğitimi ile aynı zamanda doğrudan terapi sürecinin de yürütülmesimümkün olmaktadır. Astroloji haritaları üzerinden başarı durumları, yeniilişkilerde hangi krizlerle karşılaşıldığı gibi durumların çözümlenmesineyardımcı olduğu için oldukça temel bir eğitim olarak verilmektedir.

Kimler Astroloji Uzmanı Olabilir?

Astroloji uzmanı olmak için gerekli olan tek şart, Astroloji eğitim seviyelerinin herbirini başarı ile tamamladıktan sonra mezuniyet sertifikasının alınması olarakbilinmektedir. Bu sertifikanın alınabilmesi için her seviyede istenen başarıoranının sağlanmış olması gerekmektedir.

Astroloji eğitimleri içerisinde yalnızca tek seviyeeğitim alanların uzman olarak nitelendirilmeleri mümkün olmamakta fakatastrolojiye dair geniş bilgiler edinerek farklı çalışmalardakullanabilmektedirler.

Astroloji uzmanı olmak adına hedef ve kariyerplanlamaları olanlar için kurumumuz bünyesinde verilmekte olan Astroloji eğitimineinternet üzerinden kolay bir biçimde kayıt yaptırmaları mümkün olmaktadır.

Aslıhan Doktoroğlu

1995 Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü mezuniyetinden sonra 15 sene kurumsal firmalarda pazarlama, iletişim ve eğitim alanlarında yöneticilik yaptı.

1998’de Marmara Üniversitesinden Pedagojik formasyon aldı. TEGV ve Çekmeköy Gönüllüleri Derneği’nde aktif görev aldı.

2010 yılından itibaren kişisel gelişim, nefes ve astroloji eğitimleri aldı. Oğuzhan Ceyhan Astroloji Akademisi İleri Astroloji Eğitimini tamamladı. Ayrıca çeşitli ekoldeki eğitmenlerden Sinastri, Psikolojik Astroloji, Karma Astroloji ve Uranyen Astroloji Eğitimleri aldı.

Milliyet Pembe Nar’da ve kendi sayfasında köşe yazarlığına devam etmekte, çeşitli Astroloji eğitimleri, bireysel Astrolojik danışmanlık ve workshoplar vermektedir.

Astroloji Eğitim İçeriği

 • Astroloji tarihi, astroloji kullanım alanları ve harita kavramı
 • Elementler & Nitelikler
 • Burçlar 1
 • Burçlar 2
 • Burçlar 3
 • Burçlar 4
 • Güneş
 • Yükselen Burçlar
 • Ay, Ay fazları
 • Ay Burçları
 • Kişisel gezegenler ve Retro kavramı, Merkür
 • Kişisel gezegenler Venüs
 • Kişisel gezegenler Mars
 • MC/ Stelyum/ Örnek harita
 • Evlerin anlamları
 • Jüpiter
 • Satürn
 • Jenerasyon gezegenleri Uranüs
 • Jenerasyon gezegenleri Neptün
 • Jenerasyon gezegenleri Pluton
 • Açılar 1
 • Açılar 2
 • Açı kalıpları 1
 • Açı kalıpları 2/ Örnekler
 • Ay Düğümleri
 • Tutulmalar
 • Tutulmalar /Örnek
 • Juno
 • Chiron
 • Sabit Yıldızlar
 • Örnek Harita

Kimler Katılabilir

Astroloji kursuna katılmak için herhangi bir ön koşul gerekmemektedir. Astrolojiye ilgi duyan, Astrolojik bilgisini geliştirmek isteyen ve Astrolojiyi farklı şekilde yorumlamak isteyen herkes Astroloji eğitimlerine katılabilir.

Hızlı Başvur

Aşağıdaki formu doldurarak hızlı başvuru yapabilirsiniz. Eğitiminiz ile ilgili en kısa zamanda akademi yetkililerimiz tarafından geri dönüş yapılacaktır.