Hemen Başvur

Eğitim Künyesi

Sanat Terapisi Eğitimi

 • Altınbaş Üniversitesi & Uluslararası Akredite Sertifikalı
 • 21 adet online video

Özet

Yüzünü görmek isteyen aynaya özünü görmek isteyen sanata bakar.

Sanat ruhun dışarıya açılan kapısıdır.

Sanat, insan ile nesnel gerçeklik arasındaki estetik ilişkidir. Sanat, insan bilincinin yapısının, sırlarının ve gelişiminin doğrudan yansıdığı, insanın çevresini ve kendisini anlamasına hizmet eden, zengin bir hayal gücünden beslenen, yaratıcılığa dayalı bir iletişim aracıdır. Sanat bir boşalma aynı zamanda bir dizginlemedir. Olağanın içinde olağandışıyı bulmaktır. Var olan kaynakları kullanarak, bazen eskiyi yıkarak yeni bir şey bir şey yaratmaktır. Reel hayatta bütünleşemeyen insan irreel düzlemde bütünleşmeye çalışır sanat aracılığıyla.

Sanat unsurlarının iyileştirici gücü, sözlerin olmadığı, olamadığı, yüzleşmeye hazır olunmayan acı ve hüzünlü yaşantıları anlamaya olanak sağlamasından gelir. İçe atılmış yaşantılar bir yolla dışa vurulamazsa ruh sağlığı risk altındadır. Sanat, bu riske karşı koruyucu işlev görür. Bilinç dışına itilmiş ve deforme olmuş yaşantı ve duygu içeriği sanatın renk, ses, biçim, hareket, ezgi, ritm, dil araçları ile dışa vurulur. Giderilememiş ihtiyaçların simgesel yoldan gerçekleşmesini sağlamakla geçmişte yaşanan travmaların etkileri değişir.

Sanat terapisi; semboller, metaforlar, görsel imgeler ve sanat oluşturma sürecini kullanarak kişinin ruhsal ve fiziksel sağlığını korumayı ve iyileştirmeyi amaçlar. Kişinin kendini tanıması ve ifade etmesini öğrenmesi, kendini bilmesi, dışa vurması ve anlamlandırmasını sağlar. Sanat terapisi sözün bittiği, yetersiz kaldığı yerde başlar. Kişi kendisini anlatmak istediği kadarıyla ortaya koyar. Yani kendisi ve problemi hakkında doğrudan konuşmak durumunda kalmaz. Bunu sanat yoluyla sembollerin sınırsızlığı ile daha estetik daha yumuşak, gerçeğin yakıcılığına tahammül edilebilir ve kabul edilebilir bir şekilde ortaya dökebilir.

Sanat terapi ile , derinlerde kalmış, zor açığa çıkan, bazen de farkında olunmayan konular, duygular hem daha kolay hem daha çabuk ifade bulur. Öyleyse buyurun.

Sanat Terapisi eğitimi

Sanat Terapisi eğitimi uygulamaları, sanatın rahatlatıcı ve iyileştirici etkisi ile birlikte uzmanlar tarafından sağaltım yapılmasına yönelik içerikler sunmaktadır. Sanat terapisi tekniği içerisinde resim sanatından heykel sanatına kadar çok farklı uygulama biçimleri bulunmaktadır.

Sanat terapisi uygulamalarını yapacak olan uzmanların da hem bu alanlarda yetkin olmaları sağlanmakta hem de terapi tekniği aracılığıyla danışanların psikolojik anlamda bir rahatlama yaşamalarına destek olmaktadır.

Sanat Terapisi Nedir ?

.Sanat terapisi, belirli özellikleri ve sınırları olan bir disiplin olarak tanımlayabiliriz. Sanat terapisi, sanat enstrümanlarını, insanların akıl sağlıklarıyla birlikte, duygusal ve sosyal sağlıklarını da geri kazanmaları ya da geliştirmeleri için kullanan bir çeşit destek mekanizması (yada terapi) olarak tanımlanır.

Bu destek mekanizması sanata bir iletişim aracı olarak yaklaşır. Bu şekilde, insanların duygularını dışa vurmalarına ve iletişim kurmalarına yardımcı olur. Bunun sayesinde, davranışlarında değiştirmeye ihtiyaç duydukları şeyleri başarmaları ve yansıtmaları kolaylaşır.

Sanatsal yaratım devinimini bu özel süreci başlatan adım olarak kullanarak tedavisel alan oluşturulur ve ardından gerçekliğe farklı açıdan bakılıp yeniden değerlendirilir.

Sanat terapisi gerçekliği sembolizm aracılığıyla konuşmaktır. Kişilerin yaratıcılık kanalıyla temsil ettikleri şeyler, öfke, terk edilme, kayıp ve diğer duyguların yansıması olabilir. Bunu istemsiz olarak dolaylı yoldan da yapabilirler.

Sanat kişisel ifade ve yaratıcılığın dışa vurumudur. Sanat öğeleri simgeler yolu ile içte olanın dışa vurumunu sağlar. Bilinç dışına itilmiş ve deforme olmuş yaşantı ve duygu içeriği sanatın renk, ses, biçim, hareket, ezgi, ritim, dil araçları ile dışa vurulur. Dışa vurulan bu içerik, ruhsal aygıtın iyileşmesi ve tekrar organizasyonu için terapiste imkan verirken, zengin ip uçları da sağlar.

Sanat Terapisi Ne İşe Yarar?

 • Problem çözme, odaklanma ve dikkat becerilerini artırır.
 • Boş zamanları değerlendirme ve hoş zaman geçirmelerine olanak sağlar.
 • Tüm yaşam süreçlerini etkileyebilecek bir farkındalığa sahip olurlar.
 • Yaşamlarındaki stresörleri tanıması ve onlarla baş etme becerilerini keşfedeler.
 • Yaratıcı eylem sürecinde korku ve kaygılarını ifade edebilirler, böylelikle katarsis/ duygusal boşalım gerçekleşir.
 • Korku ve kaygıların ifade edilmede zorlanırken, sanat onlara daha az kaygı uyandıran ifade yolu sunar.
 • Sanat ürünü terapi süreci boyunca farklı zamanlardaki psişik gerileme ya da ilerlemeye eşlik eder.
 • İçe atılmış olan derin ve acı veren duygularının, tasarladıkları bir sanat ürünüyle sembol olarak dışavurumunu sağlar.
 • Sanat ürünleri organik problemlerin tanılanmasında ve motor becerilerin açığa çıkartılmasında kullanılabilir.
 • Grup üyeleri benlik saygısını yükselten, bellek ve düşünceye yardımcı olan yeni beceriler öğrenirler.
 • Sanat terapisi bilinçdışı duyguların bilince getirilmesini sağlar (rüya sembolü gibi).
 • Yaratım süreci kişilerin kaygı ve problemleri üzerinde kontrol kazanmalarında etkilidir. Örneğin en büyük korkularını sanat ürününe dönüştürerek onlar üzerinde kontrol sağlar ve kendilerini daha iyi hissederler.
 • Sanatsal meşguliyetler, yaşlılara öğrenmek, gelişmek ve çabalamak için bir neden yani amaç sağlar. Araştırmalar göstermektedir ki yaratıcı çalışmalarla meşgul olmak, yaşlı üyelerin daha hızlı iyileşmelerine ve hastalıkları ile baş etmelerine yardımcı olur. Bu iyileşme onların sonraki hayatı boyunca etkisini sürdürmektedir.
 • Sanatla terapi ve yaratıcı başa çıkma teknikleri; kişilerin deneyimlerini paylaşarak, beceri ve motivasyonlarını daha ileriye taşımalarına olanak sağlar.
 • Davranış, tutum ve eylemleri üzerine daha fazla sorumluluk alırlar.
 • Yaratıcı bir tarzda çalışmanın içinde bulundukları her zaman duygularını serbest bırakabilir ve onlar hakkında bilgi sağlayabilirler. Bu sayede duygu dünyalarını kontrol edebilirler.

Sanat Terapisi Nasıl Uygulanır?

Sanat terapisi uygulamalarının yapılması, kişilerin kendi yaratıcılıklarını kullanarak günlük yaşam içerisindeki stres ve kaygı durumlarının en az seviyeye indirilebilmesine yönelik teknikleri içermektedir.

Uygulamalar içerisinde aynı zamanda bir öze dönüş de amaçlanmakta olup kişilerin bilinçaltında bastırdıkları duyguların belirli sanat teknikleri ile dışa vurulması sağlanmakta ve bu dışavurum sürecinden hareketle iyileştirici adımlarda atılmaktadır.

Sanat terapisi yetişkinlerde uygulanan bir yöntem olmakla birlikte çocuklar için de etkin sonuçlar veren bir uygulama biçimi olarak bilinmektedir. Bu uygulamaların her yaş grubunun gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak yapılması, çocukların belirli sanat dallarında da yetkinlik kazanmalarını sağlamaktadır.

Kimler Sanat Terapisi Eğitimi Alabilir?

Sanat terapisi eğitimi almak isteyenlerin hem sanat alanı ile ilgileniyor olmaları hem de terapi sürecini yürütebilecek yetkinlikte olmaları gerekmektedir. Bu nedenle alan ilk olarak psikoloji, PDR bölüm mezunlarına açık olmakla birlikte disiplinler arası çalışmalara da uygun olarak tasarlanmaktadır.

Sanat Terapi eğitimi içerisinde ilk modülde kavram eğitimlerinin verilmesi nedeniyle farklı alanlardan gelen kursiyerlerin de kolay bir biçimde eğitim sürecine adapte olmaları ve kurs sonucunda başarı göstermeleri halinde yetkinlik kazanmaları mümkün olmaktadır.

Sanat Terapisi Alanında Nasıl UzmanOlunur?

Sanat terapisi eğitimi içerisinde farklı modüller ile eğitimler verilmektedir. Temel kavramların öğretildiği ilk aşamanın başarılı bir biçimde sonlanmaması durumunda ileri seviyeye geçiş yapılması mümkün olmamaktadır.

Sanat terapisi modüllerinin her birinin başarılı bir şekilde tamamlanması sonucunda kursumuz tarafından hazırlanan onaylı sertifika belgesi verilmektedir. Bu belge ile sanat terapi alanında yetkin sayılan kişilerin danışan görmeleri mümkün olmaktadır.

Sanat terapi alanında yalnızca ilk modül eğitimlerinin alınması uzman olmak için yeterli görülmemektedir. Tüm modüllere katılım gösterilmesi ve uygulayıcı sertifikasının alınması gerekmektedir.

Sanat Terapisi Eğitimini Neden SEMAkademi’den Almalıyım?

Kurumumuzda Sanat Terapisi konusunda uzmanlaşmış kişilerce Sanat Terapisi Online Eğitimi verilmektedir. Bu konuda ilgili olan kişilere, Sem Akademi ayrıcalığı ve yetkinliği ile teori ve pratik içerikli bir eğitim verilmekte, temel dinamiklerin anlaşılması sağlanmakta ve yöntem konusunda ön açıcı bilgiler verilmektedir. Siz de bu eğitim sürecini tamamlayıp başarılı olduğunuz takdirde alacağınız Sanat Terapisi Sertifikası aracılığıyla insanların kendini keşfetmesine ve sorunlarının çözümünü bilimsel bir temele dayanan öznel tekniklerle bulmasına yardımcı olabilirsiniz.

Üstelik, Altınbaş Üniversitesi ve Uluslararası Akreditasyona sahip Educert onaylı sertifika ile tüm Türkiye ve uluslararası mecrada tanınma şansına sahip olacaksınız.

Sanat Terapisi Online EğitimSistemi

Web sitemizden giriş yaparak, sanat terapisi eğitimlerine hemen başvuru yapabilirsiniz. Sol kısımda ‘’Hemen Başvur’’ seçeneği, sağ alt kısımda ‘’Canlı Destek’’ sistemlerini kullanabilir, daha kapsamlı bilgi almak ve kayıt yapmak için; 0224 2343736numaralı hattan erişim sağlayabilirsiniz.

Eğitim programlarının tamamı dijital sistem üzerinden sunuluyor. Canlı yayın katılımı sağlayabilir, kayıttan izle seçeneği ile tüm programları tamamlayarak, sanat terapisti olabilirsiniz.

İbrahim Ulutaş

1976 yılında İstanbul'da doğdu. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Paleontropoloji Bölümü'nde okudu. Bir yıl sonra İstanbul'da Pera Güzel Sanatlar Okulu'nda pantomim ve oyunculuk eğitimi aldı. Leman Yılmaz'la modern dans çalıştı. 1996 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalışmaya başladı. Tiyatro Mie'de koreograf ve dansçı Ömer Yılmaz İnanç ile çalıştı. 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatları Modern Dans Bölümüne girdi. 2003 yılında Tiyatro Pera'da çalışmaya başladı. 2005 yılında mezun oldu. Birçok atölye çalışmalarına katıldı. Bunlardan bazıları; "Ses ve Beden" Cristian Lingleather, "Beden ve Tiyatro" Mixed Company. Paul Clayden, Peter Callivas, Loretta Livingston, Juan Kruz Diaz Garaoi de Estaola, Hilke Deimer, Liam Steel, Nicole Caciva, Matthew Hawkins, Uğur Seyrek, Tetsuro Fukuhara, Lior Lev, Pina Bausch/Wuppertal Dance Theatre Company work-shoplarına katıldı, Arsen Gürzap, Nesrin Kazankaya, Yılmaz Onay, Ayşe Emel Mesçi gibi yönetmenlerle çalıştı. 1998-2000 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü'nde Halkla İlişkiler Bölümü'nde asistan olarak görev aldı. 2003 yılından beri çeşitli okullarda drama-doğaçlama ve dans öğretmenliği yapmaktadır. 2006-2007 yılında Doğuş Üniversitesi Tiyatro Klubü'nde dans öğretmenliği, 2006- 2009 yılları arasında Atölye Dans isimli stüdyoda Bale Öğretmeni Ömer Yılmaz İnanç'ın asistanlığını yaptı. Rol aldığı bazı oyunlar; İstanbul Devlet Tiyatrosu: "Orkestra", Kısasa Kısas", "Rüzgârla Yarışan Tay" (Çocuk Oyunu), "Küçük Adam Ne Oldu Sana?" (Müzikli Oyun), Tiyatro Pera: "Bir Yaz Gecesi Rüyası", "Tavşan Tavşan (Bir Çöküşün Güldürüsü)", "Aman Aman" (Çocuk Oyunu), "Seyir Defteri (Julia)", Ve Diğer Şeyler Topluluğu: "Son Dünya" (Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali 2006). Rol aldığı dans eserleri: ''First Encounter'' Mathew Hawkins, ''Gravity'' Loretta Livingston, "Bluebird'' Hilke Diemer, "Future Project" Uğur Seyrek. Halen Tiyatro Pera oyuncu kadrosunda yer almaktadır. Ömer Yılmaz İnanç ile dans çalışmalarına devam etmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında "Leyla ile Mecnun" müzikalinde dansçı olarak görev yaptı. 2008 de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu Birimi’nde çalışmaya başladı. “Küçük Hayalet” oyununda yönetmen yardımcılığı ve koreograf olarak, “Kibritçi Kız” oyununda oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı. Yonca İnal Eğilmezbaş’la birlikte “Farklı Olanlar Farklı Gelişenler” adlı projede çalışmaya başladı. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun düzenlediği “Genç Günler” festivalinde Yonca İnal Eğilmezbaş ile birlikte engelli gençlerle atölye çalışması yaptı ve çalışmanın sonunda engelli gençlerle onların hayalleri üzerine 40 dakikalık temsil yaptı. 2009 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesinde Klinik Psikoloji Bölümünde Yüksek Lisanstan mezun oldu. 2009–2010 sezonunda “Çizmeli Kedi” adlı çocuk oyununda yönetmen yardımcılığı yaptı. “Dullar” adlı oyunda koreograf ve yönetmen yardımcı olarak görev yaptı. Yonca İnal Eğilmezbaş’ın yönettiği “Biri Hiçbiri ya da Hepsi adlı oyunda koreograf ve oyuncu olarak çalıştı. İ.B.B.Ş.T. Genç Tiyatro bünyesinde ‘Sonsuz Tekrar’ adlı dans-performansı sahneye koydu. İ.B.B.Ş.T de Çocuk Eğitim Birimi’n 2006-2013 yılları arasında dans-hareket ve ses nefes eğitmenliği yaptı. 2009-2012 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Ayaktan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde bipolar bozukluğu ve şizofreni hastalarıyla “Sanat Terapisi” grup terapileri yaptı. Bu çalışmaların yan ürünü olan iki tiyatro oyununu bahar şenliklerinde sergiledi. 2010-2013 yılları arasında Beyken Üniversitesi Güzel Sanarlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Dans Hareket öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2012-2014 yılları arasında Özel Fransız La Pe hastanesinde Psikiyatrist Dr. Meltem İlter ve Dans Terapisti S. Seda Güney ile birlikte Gündüz Hastanesi Rehabilitasyon Merkezini kurdu. 2009 yılında SPT derneğinde Sanat Terapisi eğitimi 2012 yılında Dance&Movemet Therapy kurucularından Marcia B. Leventhal’dan Dans Terapisi eğitimi aldı. 2015-2016 (Kasım-Mayıs) arasında Uzm. Psk. Meral Aydın Masterson Enstitü Türkiye Başkanı’yla Masterson Yaklaşımın ile Kendilik Bozuklukları eğitim programını tamamladı. 2016-2017 (Kasım-Mayıs) ÇİSED Cinsel Terapi Eğitimi aldı. 2019 yılında Masal Terapisi Eğitimi aldı. Aynı yıl, Kim Psikoloji’den Travma Acil Müdahele, Postravmatik Stres Bozukluğu,Psikolojik İlk Yardım, Yas ve Yas Sürecinde Logo Terapi 2005 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’n da oyuncu, dansçı ve koreograf olarak çalışmakta ve freelance ve online bireysel ve grup terapileri yapmaktadır.

SANAT TERAPİSİ EĞİTİM BAŞLIKLARI

1 Genel Giriş:

Antik Yunan da sanat ve delilik arsındaki ilişkiye bakış

2 Sanat Nedir?

Tanım

3 Sanat Tarihine Kısa Bakış:

İnsanlığın var olduğu zamandan günümüze sanat

4 Yaratıcılık Süreci:

5 Sanat ve Mental Hastalıklar:

6 Sanat Terapileri:

Tanım

Tarihçe

7 Sanat Terapisti:

Tanım

8 Sanat Terapisinin Amacı:

9 Yöntem:

10 Kullanıldığı Yerler:

11 Sanat Terapisi Çeşitleri:

A Müzik Terapisi:

A.a. Tarihçe

A.b. Tanım

B Dans-Haraket Terapisi:

B.a. Tarihçe

B.b. Tanım

C Drama Terapi:

C.a. Tarihçe

C.b. Tanım

D Diğer Sanat Terapileri:

D.a. Resim Terapi

D.b. Yazı Terapi

D.c. Şiir Terapi

D.d. Fotoğraf Terapi

12 Yaratıcı Tedaviler ve Rehabilitasyon İlişkisi:

13 Örnek Seanslar:

Kimler Katılabilir ?

 • Psikoloji
 • Sosyoloji
 • Psikiyatr
 • Doktor
 • Hemşire
 • Psikolojik Danışman
 • Felsefe
 • Çocuk Gelişimi
 • Okul Öncesi
 • Sosyal Hizmetler
 • Resim
 • Müzik
 • Dans
 • Oyunculuk
 • Heykel
 • Drama
 • Ayrıca tüm öğretmenlik bölümleri ve öğrencileri katılım sağlayabilir. Eğitimimize sağlık bölümlerinden mezun olmuş herkes katılabilir.

Hızlı Başvur

Aşağıdaki formu doldurarak hızlı başvuru yapabilirsiniz. Eğitiminiz ile ilgili en kısa zamanda akademi yetkililerimiz tarafından geri dönüş yapılacaktır.