Hemen Başvur

Eğitim Künyesi

Sanat Terapisi Eğitimi

 • Altınbaş Üniversitesi & Uluslararası Akredite Sertifikalı
 • 26 adet online video

Özet

Yüzünü görmek isteyen aynaya özünü görmek isteyen sanata bakar.

Sanat ruhun dışarıya açılan kapısıdır.

Sanat, insan ile nesnel gerçeklik arasındaki estetik ilişkidir. Sanat, insan bilincinin yapısının, sırlarının ve gelişiminin doğrudan yansıdığı, insanın çevresini ve kendisini anlamasına hizmet eden, zengin bir hayal gücünden beslenen, yaratıcılığa dayalı bir iletişim aracıdır. Sanat bir boşalma aynı zamanda bir dizginlemedir. Olağanın içinde olağandışıyı bulmaktır. Var olan kaynakları kullanarak, bazen eskiyi yıkarak yeni bir şey bir şey yaratmaktır. Reel hayatta bütünleşemeyen insan irreel düzlemde bütünleşmeye çalışır sanat aracılığıyla.

Sanat unsurlarının iyileştirici gücü, sözlerin olmadığı, olamadığı, yüzleşmeye hazır olunmayan acı ve hüzünlü yaşantıları anlamaya olanak sağlamasından gelir. İçe atılmış yaşantılar bir yolla dışa vurulamazsa ruh sağlığı risk altındadır. Sanat, bu riske karşı koruyucu işlev görür. Bilinç dışına itilmiş ve deforme olmuş yaşantı ve duygu içeriği sanatın renk, ses, biçim, hareket, ezgi, ritm, dil araçları ile dışa vurulur. Giderilememiş ihtiyaçların simgesel yoldan gerçekleşmesini sağlamakla geçmişte yaşanan travmaların etkileri değişir.

Sanat terapisi; semboller, metaforlar, görsel imgeler ve sanat oluşturma sürecini kullanarak kişinin ruhsal ve fiziksel sağlığını korumayı ve iyileştirmeyi amaçlar. Kişinin kendini tanıması ve ifade etmesini öğrenmesi, kendini bilmesi, dışa vurması ve anlamlandırmasını sağlar. Sanat terapisi sözün bittiği, yetersiz kaldığı yerde başlar. Kişi kendisini anlatmak istediği kadarıyla ortaya koyar. Yani kendisi ve problemi hakkında doğrudan konuşmak durumunda kalmaz. Bunu sanat yoluyla sembollerin sınırsızlığı ile daha estetik daha yumuşak, gerçeğin yakıcılığına tahammül edilebilir ve kabul edilebilir bir şekilde ortaya dökebilir.

Sanat terapi ile , derinlerde kalmış, zor açığa çıkan, bazen de farkında olunmayan konular, duygular hem daha kolay hem daha çabuk ifade bulur. Öyleyse buyurun.

Sanat Terapisi Nedir ?

Tüm sözlü olmayan ifadeler gibi sanat da keşfi,ifadeyi ve bilincinde olmadığımız şeylerin iletişimini kolaylaştırır.

Sanat sayesinde, özellikle bilinç dışı olarak, daha geniş bir şekilde etrafınızla iletişime geçebilirsiniz. İmgeler, kelimelerden daha çok şey ifade ettiği ve zor konuları keşfetmeyi kolaylaştırdığı için de bu tarz bir iletişim alanı ortaya çıkar.

Sanat terapisini, belirli özellikleri ve sınırları olan bir disiplin olarak tanımlayabiliriz. Sanat terapisi, sanat enstrümanlarını,insanların akıl sağlıklarıyla birlikte, duygusal ve sosyal sağlıklarını da geri kazanmaları ya da geliştirmeleri için kullanan bir çeşit destek mekanizması (yada terapi) olarak tanımlanır.

Bu destek mekanizması sanata biriletişim aracı olarak yaklaşır. Bu şekilde, insanların duygularını dışa vurmalarına ve iletişim kurmalarına yardımcı olur. Bunun sayesinde, davranışlarında değiştirmeye ihtiyaç duydukları şeyleri başarmaları ve yansıtmaları kolaylaşır.

Sanatsal yaratım devinimini bu özel süreci başlatan adım olarak kullanarak tedavisel alan oluşturulur ve ardından gerçekliğe farklı açıdan bakılıp yeniden değerlendirilir.

Sanat terapisi gerçekliği sembolizm aracılığıyla konuşmaktır. Kişilerin yaratıcılık kanalıyla temsil ettikleri şeyler, öfke, terk edilme, kayıp ve diğer duyguların yansıması olabilir. Bunu istemsiz olarak dolaylı yoldan da yapabilirler.

Sanat kişisel ifade ve yaratıcılığın dışa vurumudur. Sanat öğeleri simgeler yolu ile içte olanın dışa vurumunu sağlar. Bilinç dışına itilmiş ve deforme olmuş yaşantı ve duygu içeriği sanatın renk, ses, biçim, hareket, ezgi, ritm, dil araçları ile dışavurulur. Dışa vurulan bu içerik, ruhsal aygıtın iyileşmesi ve tekrar organizasyonu için terapiste imkan verirken, zengin ip uçları da sağlar.

Sanat Terapisi Ne İşe Yarar?

 • Problem çözme, odaklanma ve dikkat becerilerini artırır.
 • Boş zamanları değerlendirme ve hoş zaman geçirmelerine olanak sağlar.
 • Tüm yaşam süreçlerini etkileyebilecek bir farkındalığa sahip olurlar.
 • Yaşamlarındaki stresörleri tanıması ve onlarla baş etme becerilerini keşfedeler.
 • Yaratıcı eylem sürecinde korku ve kaygılarını ifade edebilirler,böylelikle katarsis/ duygusal boşalım gerçekleşir.
 • Korku ve kaygıların ifade edilmede zorlanırken, sanat onlara daha az kaygı uyandıran ifade yolu sunar.
 • Sanat ürünü terapi süreci boyunca farklı zamanlardaki psişik gerileme ya da ilerlemeye eşlik eder.
 • İçe atılmış olan derin ve acı veren duygularının, tasarladıkları bir sanat ürünüyle sembol olarak dışavurumunu sağlar.
 • Sanat ürünleri organik problemlerin tanılanmasında ve motor becerilerin açığa çıkartılmasında kullanılabilir.
 • Grup üyeleri benlik saygısını yükselten, bellek ve düşünceye yardımcı olan yeni beceriler öğrenirler.
 • Sanat terapisi bilinçdışı duyguların bilince getirilmesini sağlar (rüya sembolü gibi).
 • Yaratım süreci kişilerin kaygı ve problemleri üzerinde kontrol kazanmalarında etkilidir. Örneğin en büyük korkularını sanat ürününe dönüştürerek onlar üzerinde kontrol sağlar ve kendilerini daha iyi hissederler.
 • Sanatsal meşguliyetler, yaşlılara öğrenmek, gelişmek ve çabalamak için bir neden yani amaç sağlar. Araştırmalar göstermektedir ki yaratıcı çalışmalarla meşgul olmak, yaşlı üyelerin daha hızlı iyileşmelerine ve hastalıkları ile baş etmelerine yardımcı olur. Bu iyileşme onların sonraki hayatı boyunca etkisini sürdürmektedir.
 • Sanatla terapi ve yaratıcı başa çıkma teknikleri; kişilerin deneyimlerini paylaşarak,beceri ve motivasyonlarını daha ileriye taşımalarına olanak sağlar.
 • Davranış, tutum ve eylemleri üzerine daha fazla sorumluluk alırlar.
 • Yaratıcı bir tarzda çalışmanın içinde bulundukları her zaman duygularını serbest bırakabilir ve onlar hakkında bilgi sağlayabilirler. Bu sayede duygu dünyalarını kontrol edebilirler.

Sanat Terapisi Nasıl Uygulanır?

Resim, müzik,edebiyat, tiyatro, dans-hareket, heykel, fotoğraf ve nesnelerle enstelasyonlar uygulama içeriğini oluşturur.

Yani ses, renk,hareket, söz ve nesne ile ilişkiler kapsamı alanındadır.

Sanatla Terapide bir seans genel olarak üç aşamada yapılır:

*İLK aşamada katılımcılara nefes egzersizi, meditasyon, yürüyüş, hareket gibi içe dönüşü sağlayacak egzersizler yaptırılır. Bu aşamada katılımcıdan kendinin ve fikirlerinin farkına varması beklenir.

*İKİNCİ aşamada yönergeler eşliğinde sanatsal aktivite gerçekleştirilir.

*SON aşamada ise ortaya çıkarılan sanat eseri, katılımcılardan çember oluşturularak sözel bir ifadeyle somutlaştırılır. Böylelikle bilinçdışı içerik bilince getirilmiş olur.

Eğitimlerimizin içeriğinde, canlı yayınlarında ve yüz yüze eğitimlerinde tıbbi çalışma, tedavi gibi yöntemler kullanılmamakta ve öğretilmemektedir.

Sanat Terapisi Eğitimini Neden SEM Akademi’den Almalıyım?

Kurumumuzda Sanat Terapisi konusunda uzmanlaşmış kişilerce Sanat Terapisi Online Eğitimi verilmektedir. Bu konuda ilgili olan kişilere, Sem Akademi ayrıcalığı ve yetkinliği ile teori ve pratik içerikli bir eğitim verilmekte, temel dinamiklerin anlaşılması sağlanmakta ve yöntem konusunda önaçıcı bilgiler verilmektedir. Siz de bu eğitim sürecini tamamlayıp başarılı olduğunuz takdirde alacağınız Sanat Terapisi Sertifikası aracılığıyla insanların kendini keşfetmesine ve sorunlarının çözümünü bilimsel bir temele dayanan öznel tekniklerle bulmasına yardımcı olabilirsiniz.

Üstelik, Altınbaş Üniversitesi ve Uluslararası Akreditasyona sahip Educert onaylı sertifika ile tüm Türkiye ve uluslararası mecrada tanınma şansına sahip olacaksınız.

Hira Selma Kalkan

1998 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra, İstanbul’da Alman Hastaneler grubunda pratisyen hekim olarak iş hayatına başladı. Bu süreçte üç yıl boyunca Ayla Algan’ın atölyesinde yaratıcı drama ve tiyatro çalıştı. 2002-2006 yılları arasında Kocaeli 112‘de ambulans hekimliği yaptı. Akademi İstanbul’da tam zamanlı tiyatro bölümünü bitirdi (2002-2005).

2006 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde Psikiyatri ihtisasına başladı. Eğitimin temel taşlarını Bakırköy‘de alırken diğer yandan, Prof. Dr. Doğan Şahin’den Dinamik Psikiyatri ve Cinsel Terapi eğitimlerini, Prof.Dr. Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini, Prof. Dr. Metin Başoğlu ve Doç. Dr Ebru Şalcıoğlu’dan Travmada Kontrol Odaklı Davranış Terapisi eğitimini, Dr. Fuat Ulus’tan Grup Terapisi ve Sinema Terapisi eğitimini, Prof. Dr. Emine Z.Kılıç‘dan Aile Terapisi eğitimini, Tibbi Hipnoz Derneği’nden Hipnoz eğitimini aldı.

2008 -2009yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Prof. Dr. Meral Özbek’in “Kültürel İncelemeler” doktora programına konuk öğrenci olarak katıldı.

Yurt dışında psikiyatrinin nasıl işlediğine dair gözlemler yaptı, eğitimler aldı ve gönüllü çalışmalara katıldı.İngiltere’de Huddersfield- Woman Space ‘de, Ortadoğu’dan göçmek zorunda kalan kadınlarla gönüllü asistan olarak çalıştı (2008).

Kanada‘da Montreal McGİll Üniversitesi’nde Division of Social & Transcultural Psychiatry bölümünden aldığı bursla“Cultural Psychiatry Summer Programme”a katıldı (2010). Almanya’da, Asklepios Westklinikum Hamburg’da, psikiyatri kliniğinde hem gözlemci olarak bulundu.Ayrıca Almanya’daki Türk hastalarla çalıştı (2011).

İtalya’da Trieste’de toplum içinde ruh sağlığı uygulamalarını görme imkanı bulup, WHO‘nun organize ettiği Franco and Franca Basaglia İnternational School’de eğitim modülüne katıldı (2012).

İspanya Sevilla’da Hospital Universitario Virgen Macarena‘da gündüz kliniğinde uygulamaları gözlemledi (2014).

Mecburihizmetini Ergani Devlet Hastanesi’nde yaparken, Bilgi Üniversitesi “Travma Çalışmaları Sertifika Programı” eğitimini tamamladı (2011-2013).

Üyesi olduğu Türkiye Psikiyatri Derneği'nde 2011-2015 yılları arasında "Afet Psikiyatrisi ve Travma Çalışma Birimi" eş koordinatörü olarak görev yaptı. Van Depremi, Uludere Katliamı,Soma Faciası sonrası Psikososyal Destek çalışmalarında koordinatör ve gönüllü psikiyatrist olarak çalıştı.

Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'nde Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde sorumlu hekim olarak görev yaptıktan sonra bir süre de hastane klinik ve polikliniğinde çalıştı ve istifa etti. Halen, Göçmenler için psikososyal destek ve psikiyatrik tedavi hizmeti veren Dünya Doktorlar Derneği'nin İzmir bölgesi hekimidir.

Tunceli’de halkın çok sevdiği ve heykelini yaptırdığı şizofreni hastası Sewusen’i anlatan belgeseli “İnsanın Deli Dediği“ ile Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından jüri özel ödülüne layık görüldü. Yurt içi ve yurt dışı kongrelere konuşmacı olarak katılmakta, Psikeart ve Psikesinema dergilerinde yazılar yazmaktadır. Ayrıca, İstanbul Gedik Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde yarı zamanlı öğretim görevlisidir.

Aura Psikoterapi Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi'nden sanatla terapi ve yaratıcılık eğitimi alan Hira Selma Kalkan, flamenko dansı ve yamaç paraşütü yapmaktadır.

Ders İçeriği

 • Sanat Terapisi Nedir?
 • Sanat Nedir?
 • Sanat Terapisinin Tarihi
 • Sanat Terapinin İnsan Ruh Sağlığı İçin Önemi
 • Sanat ve Psikoterapi
 • Sanat Terapisi Yöntemleri:
  • resim
  • görsel sanatlar
  • müzik
  • edebiyat
  • tiyatro
  • dans- hareket
  • fotoğraf
  • sinema
 • Sanat Terapisi Uygulamaları
 • Sanat Terapisi Kullanım alanları
 • Sanat Terapisi Faydaları
 • Sanat Terapisi Kavramları
 • İlişkili Kavram ve Kuramlar:
  • Topografik kuram
  • Yapısal kuram
  • Psikoseksüel gelişim kuramları
  • Kişilik gelişim kuramları
 • Ego Savunma Mekanizmaları
 • 3. alan
 • Geçiş nesnesi
 • Geçiş alanı
 • Oyun teorisi
 • Yaratıcılık
 • Spontanlık
 • Narsisizm
 • Uygulama Örnekleri
 • Sanat terapisi alanında yapılmış çalışma ve makaleler
 • Sanat terapisi için kaynak kitaplar
 • Sanat terapisi için kaynak müzikler
 • Sanat terapisi için kaynak filmler

Kimler Katılabilir ?

 • Psikoloji
 • Sosyoloji
 • Psikiyatr
 • Doktor
 • Hemşire
 • Psikolojik Danışman
 • Felsefe
 • Çocuk Gelişimi
 • Okul Öncesi
 • Sosyal Hizmetler
 • Resim
 • Müzik
 • Dans
 • Oyunculuk
 • Heykel
 • Drama
 • Ayrıca tüm öğretmenlik bölümleri ve öğrencileri katılım sağlayabilir. Eğitimimize sağlık bölümlerinden mezun olmuş herkes katılabilir.

Hızlı Başvur

Aşağıdaki formu doldurarak hızlı başvuru yapabilirsiniz. Eğitiminiz ile ilgili en kısa zamanda akademi yetkililerimiz tarafından geri dönüş yapılacaktır.